Συνεντεύξεις

Ιταλία

Συνέντευξη από την Ιταλία - FAI CISL

Δείτε την συνέντευξη

Κύπρος

Συνέντευξη από την Κύπρο - DEOK

Δείτε την συνέντευξη

Μάλτα

Συνέντευξη από την Μάλτα - UHM

Δείτε την συνέντευξη

Βουλγαρία

Συνέντευξη από τη Βουλγαρία - PODKREPA

Δείτε την συνέντευξη

Ελλάδα

Συνέντευξη από την Ελλάδα - ΟΒΕΣ

Δείτε την συνέντευξη

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT. Το έργο υλοποιήθηκε το 2018 και χρηματοδοτήθηκε από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα strengtheninginvolvement.obes.gr