Καλωσορίσατε στην εργαλειοθήκη
για την Ενημέρωση και Διαβούλευση

Αρχική

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη απευθύνεται στους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο διάφορα θέματα, που άπτονται της ενημέρωσης και διαβούλευσης:

  • νομοθεσία
  • γλωσσάρι της ενημέρωσης και διαβούλευσης
  • μελέτες περιπτώσεων, όπως για συγχωνεύσεις, εξαγορές επιχειρήσεων, μαζικές απολύσεις κλπ.
  • συμβουλές και συστάσεις
  • video συνεντεύξεων
  • εργαλείο αυτό-αξιολόγησης εκπροσώπων εργαζομένων

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT. Το έργο υλοποιήθηκε το 2018 και χρηματοδοτήθηκε από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα strengtheninginvolvement.obes.gr