Merħba fis-sett ta' għodod
tal-Informazzjoni & tal-Konsultazzjoni

Paġna prinċipali

Is-sett ta' għodod online hu indirizzati għar-rappreżentanti tal-ħaddiema u jippreżenta oġġetti utli relatati mal-informazzjoni u mal-konsultazzjoni b'mod interattiv:

  • leġiżlazzjoni
  • glossarju dwar l-Informazzjoni u l-konsultazzjoni
  • studji tal-każijiet f'każijiet differenti ta' ristrtutturar, merġers, akkwisti, sensji kollettivi, eċċ.
  • pariri u rakkomandazzjonijiet
  • intervisti bil-vidjow
  • għodda għal awto-evalwazzjoni għar-rappreżentanti tal-impjegati

Dan is-sett ta' għodod ġie żviluppat fil-qafas tal-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT. Il-proġett kien implimentat fl-2018 u kien iffinanzjat mid-DĠ Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-proġett fis-sit strengtheninginvolvement.obes.gr