Добре дошли в инструмента
за информация и консултации

У дома

Електронният инструмент е насочен към представителите на работниците и представя по интерактивен начин полезни елементи, свързани с информирането и консултирането:

  • законодателство
  • речник за информация и консултации
  • казуси в различни случаи на преструктуриране, сливания, придобивания, колективни уволнения и др.
  • съвети и препоръки
  • видео интервюта
  • инструмент за самооценка на представителите на служителите

Този инструмент е разработен в рамките на проект "УКРЕПВАНЕ НА УЧАСТИЕТО". Проектът бе изпълнен през 2018 г. и бе финансиран от ГД "Трудова заетост" на Европейската комисия. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: strengtheninginvolvement.obes.gr